شمع سازی با گل خشک؛ مراحل و وسایل لازم

شمع سازی با گل خشک؛ مراحل و وسایل لازم

برای ساختن شمع با گل خشک دو روش وجود دارد؛ روش دکوپاژ و شمع سازی با پارافین. در این مطلب شما را شمع سازی با گل خشک به هر دو روش آشنا خواهیم کرد.