سبقت عبادت کنندگان

به گزارش مشرق، کانال تلگرامی تذکرة الاولیاء متنی با عنوان «سبقت عبادت کنندگان» منتشر کرد.


پدر فضیل عیاض گوید: وی را در صحن خانه دیدم، می‌گفت:


«النّار مَتی الخلاص من النّار؟»آتش، چه وقتی خلاص از آتش خواهد بود؟


در حالات وی نقل است که: آن قدر نماز می‌خواند که چون می‌خواست به رختخواب و جایگاه خوابش برود، خود را به سختی می‌کشید، سپس به پدر خود متوجّه می‌شد و می‌گفت:


«یا أبت! سبقنی المتعبّدون.»ای پدر، عبادت‏کنندگان بر من سبقت گرفتند.


نه خود جرأت خواندن سوره قارعه را داشت و نه جرأت شنیدن آن را.


پاسداران حریم عشق؛ ج ‏۶؛ ص ۳۸۴