حمله ملخ‌ها به ۳ مدرسه در فردیس کرج

حمله ملخ‌ها به ۳ مدرسه در فردیس کرج

اکبر عارف نیا درباره خبر حمله ملخ‌ها به برخی مدارس اظهار کرد: سه مدرسه دخترانه در فردیس با حمله ملخ‌ها مواجه شدند، اما این اتفاق خطری برای دانش‌آموزان به همراه ندارد.

وی با اشاره به اینکه در پی گزارش این موضوع آتش‌نشانی اقدام به بازدید کرد، گفت: جهاد کشاورزی شهرستان فردیس عملیات سمپاشی را انجام داده و نیاز به انجام عملیات آتش‌نشانی نبود.


معاون عملیات و ایمنی آتش‌نشانی شهرستان فردیس با بیان اینکه حمله ملخ‌ها به گندم‌زار و مزارع خطرناک است، تصریح کرد: دلیل این اتفاق، همجواری سه مدرسه مذکور با مزارع و یا گندم‌زار‌ها بوده است.